Hệ thống showroom khóa cửa Yale và phụ kiện cửa Yale chính hãng tại Việt Nam

Khóa du lịch Yale YP1/23/350/1

( 15-08-2016 - 11:32 AM ) - Lượt xem: 391

Cable giữ rãnh trong khi nó không được sử dụng. Một tiện ích tiện dụng để thực hiện tất cả các ngày.
vật liệu cơ thể: Kẽm
liệu cáp: Dây thép
Chiều dài cáp: 11cm
Không có mặt đồng hồ: 3