Hệ thống showroom khóa cửa Yale và phụ kiện cửa Yale chính hãng tại Việt Nam

Khóa du lịch Yale YR1/64/3450

( 15-08-2016 - 11:19 AM ) - Lượt xem: 405

khóa cáp này đảm bảo đồ đạc của bạn khi bạn đang trên đường di chuyển. Cáp điều chỉnh vòng qua các chốt của hành lý xách, cặp hoặc thiết bị thể thao và thắt chúng vào bất kỳ đối tượng cố định.
Các tính năng và lợi ích
- Cáp Retractable là khó khăn nhưng linh hoạt
- Cáp tráng mà sẽ không làm hỏng đồ đạc của bạn
- Cáp 90cm chiều dài lon lặp qua nhiều mặt hàng
- Bền bỉ sơn mềm cảm ứng rất dễ dàng để nắm
- 4 chữ số kết hợp có thể được thiết lập lại bất cứ khi nào bạn muốn

Đảm bảo sản phẩm này đã được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu Yale nghiêm ngặt. Đảm bảo cho 5 năm so với các vật liệu bị lỗi và tay nghề.