Hệ thống showroom khóa cửa Yale và phụ kiện cửa Yale chính hãng tại Việt Nam

Tay Đẩy Hơi Yale

Tay đẩy hơi Yale có thể hoạt động như một tấm đệm để chặn cửa -Đặc biệt là những cửa nặng - bằng cách điều chỉnh tốc độ đóng cửa và lực đóng. Tay đẩy hơi có thể giúp người già hay trẻ em an toàn khỏi bị tổn thương. Tay đẩy hơi cũng có thể hành động như là một yếu tố đảm bảo cửa ra vào của bạn đã đóng cửa sau khi một người đi qua, đảm bảo tài sản của bạn không dễ bị trộm cắp.